Maanantai 03.10.2022
utinilmakilta_brass_burn_trans_780.png

MI-8 säilytysvitriinin rakentamisen tuki Uttiin


ilmakiltalogo_100.png

Ilmailua 100 v. Utin hengessä

Utin Ilmakilta ry.

Lahjoituspyyntö
11.12.2017

spacer

Hyvä ystävä

eikan kuva
Tekn.tri Eino Rantala

Killan varapuheenjohtaja
Vitriinihankkeen projektiryhmän puheenjohtaja

1 Mi-8 tarina

Mi-8 on Neuvostoliitossa valmistettu keskiraskas kuljetushelikopteri. Suomen puolustusvoimilla ja rajavartiolaitoksella niitä oli käytössä 10 kappaletta 1970-luvulta vuoteen 2010 saakka – 40 vuotta. Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos käyttivät Mi-8 helikoptereita operatiivisissa tehtävissään. Tehtävät olivat Ilmavoimien ja eri puolustushaarojen valmiuteen liittyviä harjoituksia, etsintää ja pelastuspalvelua. Rajavartiolaitoksen tehtäviä helikopterille olivat valtakunnan rajojen ja merialueen valvonta sekä pelastuspalvelu.

Mi-8 helikopterilla on ollut merkittävä rooli virka-aputehtävissä kuten suuronnettomuuksissa sekä erilaisissa pelastustöissä mm. Estonia-onnettomuuden yhteydessä. Lisäksi Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden haasteelliset nostotehtävät tukilentoina on toteutettu tällä Mi-8 lentokalustolla. Helikopterit ovat kuljettaneet presidenttejä (Kekkonen, Koivisto, Ahtisaari, Halonen), kuninkaita ym. valtioiden päämiehiä.

Yksi Mi-8 helikopteri on luovutettu museoitavaksi Uttiin. Puolustusvoimien helikopteriperinteiden taltiointi ja kerääminen on annettu Utin Ilmakilta ry:n vastuulle. Työtä tukee Utin jääkärirykmentti.

Yksi kunniakas vaihe valtakuntamme kuljetushelikopteritoiminnasta on ansainnut pysyvän paikan Utti–aukiolta hienon Mi-8 säilytysvitriinin muodossa.

hs_13.jpg
Mi-8 Puolustusvoimien palveluksessa

oh_hva.jpg
Mi-8 Rajavartiolaitoksen palveluksessa


Hankkeen suojelijana toimii:
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Ilkka Kanerva


2 Tavoite ja visio

Utin ilmakilta ry. tahtoo rakentaa museoitavalle kopterille säilytys- ja näyttelyvitriini Uttiin, jossa on helikopteritoiminnan päätukikohta. Hanke rahoitetaan keräysvaroin. Vitriinin pinta-ala on noin 640 m2 ja kustannusarvio noin 500.000 € - 700.000 €. Killan pitkän tähtäimen visiona on saada Utti–aukiolle kaikille avoin ILMAILUPUISTO. Puistoon on tarkoitus saada pysyviä muistomerkkejä ilmailun kunniaksi. Tällä hetkellä aukiolla ovat Mersuvitriini (MT-452 hävittäjä), Kotkapatsas ja siihen liittyvät ilmailussa henkensä menettäneiden kunniataulut sekä DO-10 muistomerkki.

Nykyiset muistomerkit ja tapahtumapaikat kartalla

Havainnekuva_enemmän_taivasta_pienennetty_rakennus_2_lippu.jpg
Mi-8 vitriinitilan sijoitus Utti-aukiolla. Vasemmalla Vanha kasarmi (Kiltatalo), oikella Messerschmitt-vitriini, edessä Kotka-patsas sotiemme lentoturmien uhrien muistotauluineen. Suomen ensimmäinen ABC-liikenneravintola sijaitsee kuvan ulkopuolella oikealla, Rissalan DO-10 onnettomuuden muistomerkki ja kiitoradan 07 alkupää takavasemmalla.

3 Lahjoittamalla edistät

Utin Ilmakilta ry. pyytää lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä vitriinin ja ilmailuperinteiden esille laittamista varten. Tämän hankkeen toteuttamisessa killan toiminnan perusajatus on ilmailuhistorian taltiointi ja materiaalien kerääminen historian esittelyyn. Kilta tekee perinnetyötä talkootoimintana Utin hengen mukaisesti.

4 Keräystunnus lahjoittajalle

spinning_pinssi4

Jokainen lahjoittaja saa halutessaan keräystunnuksen Pinssin ja nimensä vitriinin virtuaaliseinälle (näyttöpääte) ja vitriinikirjaan. Vitriinin seinälle, rakennuksen sisälle, kiinnitetään vähintään 100 euroa lahjoittaneiden yksityishenkilöiden ja vähintään 1000 euroa lahjottaneiden yritysten sekä yhteisöjen nimet samanlaiseen laattaan. Lisäksi yli 1000 € lahjoittaneille annetaan erikoismuistoesine, joka toimitetaan lahjoituskirjassa seuraavalla sivulla lahjoittajan ilmoittamaan osoitteeseen.

5 Rahankeräyslupa

  1. Rahankeräysluvan saaja; Utin Ilmakilta ry. (2828260-1)
  2. Rahankeräysluvan myöntäjä; Poliisihallitus Arpajaishallinto
  3. Luvan numero RA/2017/1162
  4. Keräyksen toimeenpanoaika; 22.1.2020 - 14.11.2022
  5. Keräyksen toimeenpanoalue; Koko maa pois lukien Ahvenanmaa
  6. Kerättävien varojen käyttötarkoitus; Kertyvillä varoilla yhdistys rakentaa ja varustaa museoitavalle helikopteri MI-8:lle säilytys- ja näyttelyhallin, Hekovitriinin, Uttiin.
  7. Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; 22.1.2020 - 14.11.2022
  8. Käytännön toimeenpanija. Utin Ilmakilta ry.

Helsingissä 8.12.2017

Päätös rahankeräysluvan myöntämisestä

Päätös rahankeräysluvan jatkamisesta 14.11.2022 saakka

6 Rakennuslupa

Rakennuslupa 286-2017-860 päätös 24.01.2018

Tule mukaan toteuttamaan kansallista hanketta !


Utin Ilmakilta ry:n hallituksen valtuuttamana:
Eino Rantala

Vitriinihankkeen projektiryhmän puheenjohtaja
Tekn.tri
Utin Ilmakilta ry.
Hallituksen jäsen

Lahjoita suoraan Utin Ilmakillan lahjoitustilille

vitriinitili

FI98 5453 0620 0530 34 (Mi-8-säilytysvitriinitili)
Utin Ilmakilta ry.

Viesti saajalle: Lahjoittajan etunimi, sukunimi, osoite

Muisto lahjoituksesta toimitetaan em. tiedoilla

Siirry tästä tulostettavaan lahjoituskirjaan


ivkl
IVKL:n jäsen

logo

spacer

Ota yhteyttä sivuston ylläpitoon  •   Sivun alkuun