Pääsivu Hakemisto Toiminta Hallitus Toimihenkilöt Muistomerkit Perinnetilat Utin henki Kiltatuotteet Liittymislomake

Utin perinnetilat/LJK ja UtJR


Laskuvarjojääkäri 1970-luvulta

Tiedustelija hyppyvarustuksessa

Erikoisjääkäri

Helikopterilentäjä
 • Laskuvarjojääkärikoulu
 • Utin Jääkärirykmentti
 • Laskuvarjojääkärikoulu

     Kuten ErP 4:n yhteydessä on kerrottu, käytettiin Jatkosodan aikana laskuvarjoja kaukopartiotoiminnassa jossain määrin. Sodan jälkeen laskuvarjohyppykoulutusta ei järjestetty, kunnes kapteeni Kaj Hagelberg pääsi Ruotsiin laskuvarjojääkärikurssille v. 1958 ja kouluttajakurssille seuraavana vuonna. Ensimmäinen hyppykurssi kantahenkilökunnalle järjestettiin Utissa 11.7.-13.8.1960 ja ensimmäinen varusmieskurssi suoritti merkkihyppynsä 25.8.1961. Pääesikunta määräsi 30.10.1961 perustettavaksi Uttiin Laskuvarjojääkärikoulun, joka aloitti toimintansa 1.2.1962 ja vakinaistettiin 1.3.1962. Siitä lähtien on vuosittain koulutettu n. 100 laskuvarjojääkäriä.

     Laskuvarjojääkärikoulun johtajana ovat toimineet:

 • Everstiluutnantti Kaj Hagelberg   vv. 1968...1973
 • Everstiluutnantti Olavi Jokela   vv. 1973...1982
 • Everstiluutnantti Heikki Kalpamaa   vv. 1982...1986
 • Everstiluutnantti Tarmo Kauppila   vv. 1986...1991
 • Everstiluutnantti Osmo Hakkarainen   vv. 1991...1995
 • Everstiluutnantti Matti Laukkanen  v. 1996
 • Perusteellisempaa tietoa asiasta saat Lassi Saressalon ja Janne Vilkunan kirjasta Laskuvarjojääkärit

  Utin Jääkärirykmentti

     Utin Jääkärirykmentti perustettiin 1.1.1997, kun Kuljetuslentolaivue oli lakkautettu edellisen vuoden lopussa. Rykmenttiin kuuluu Laskuvarjojääkärikoulu, Sotilaspoliisikoulu, Huoltokeskus ja Helikopterilentue, joka muutettiin Helikopteripataljoonaksi v. 2001 alusta. Laskuvarjojääkärikoulussa koulutetaan vuorovuosina tiedustelijoita ja erikoisjääkäreitä.

  Rykmentin komentajana ovat toimineet:

 • Everstiluutnantti Matti Laukkanen   vv. 1997....1999
 • Everstiluutnantti Jorma Ala-Sankila   vv. 1999...2001
 • Everstiluutnantti Timo Kivinen   vv. 2001...2004
 • Everstiluutnantti Petri Hulkko   vv. 2004...2008
 • Eversti Kim Mattsson   vv. 2008...2010
 • Eversti Heikki Välivehmas   vv. 2010...2012
 • Eversti Petri Mattila   vv. 2013...
 • Ajankohtaista tietoa saat Utin Jääkärirykmentin kotisivulta

  Perinnetilat  Sisääntuloaula  Lentotukikohta  Erillinen Pataljoona 4  Seminaaritila